SKIM SIMPANAN PENDIDIKAN NASIONAL

SIMPANAN PENDIDIKAN TERBAIK

  • Banner Mysspn.online1
  • DIviden SSPN 2019

 DEPOSIT PEMBUKAAN SERENDAH RM20 SAHAJA

MAKLUMAT AM SSPN-i

LAYAK MEMOHON PINJAMAN PTPTN

Setiap pelajar IPT yang ingin memohon pinjaman disyaratkan untuk membuka akaun SSPN.

TIADA KOMITMEN BULANAN

Tiada sebarang ketetapan deposit secara bulanan bagi akaun SSPN-i.

PEMBUKAAN SERENDAH RM20

Deposit pembukaan serendah RM20 dan ke atas mengikut kehendak pendeposit

DIVIDEN YANG KOMPETITIF

Dividen simpanan yang kompetitif. Dividen 2018 =4% , 2019 = 4% , 2020 = ?

PELEPASAN CUKAI TAKSIRAN

Simpanan bersih tahunan SSPN-i layak pelepasan cukai pendapatan sehingga RM8,000 bagi akaun yang dibuka untuk anak.

SIMPANAN DIJAMIN KERAJAAN

Setiap sen simpanan anda adalah dijamin oleh kerajaan Malaysia.

PATUH SYARIAH

Simpanan adalah patuh syariah menggunakan konsep Wakalah Bil Istithmar (kontrak wakil dan kontrak pelaburan)

GERAN SEPADAN

Geran sepadan maksimum RM10,000 bagi satu keluarga dengan pendapatan isi rumah di bawah RM4,000

MANFAAT TAKAFUL PERCUMA

Manfaat takaful secara percuma sekiranya jumlah simpanan RM1,000 dan keatas.
Manfaat khairat kematian pendeposit – RM2,000 , Manfaat khairat kematian penerima manfaat – RM500.
Perlindungan simpanan dalam bentuk Ringgit-ke-Ringgit(tertakluk terma & syarat).